RispaSoft - speciální rošty s vlisovaným gumovým nášlapem pro skot

 • RispaSoft je podlahové krytí pro vhodný a současně hospodárný chov dobytka.
 • RispaSoft je optimální jako podlaha pro chození i ležení krav i telat.
 • RispaSoft má vysoce estetický a trvanlivý gumový povrch, který je vyplněn kvalitním armovaným betonem.
 • RispaSoft je díky své specilální konstrukci příjemný pro zvířata a při tom zaručuje maximální hospodárnost.
 • Navýšená cena oproti obyklým roštům se v krátké době zúročí dobrým zdravotním stavem zvířat a jejich vyšší výkonností.
 • Pevným spojením gumy a betonu je dosaženo extrémně vysokého hygienického statutu. Posunutí povrchu už není možné a odpadá tak náročná dodatečná montáž.

Při vývoji tohoto roštu bylo zhodnoceno více než 20 let zkušeností výrobce, a to nejen výrobců betonových roštů, ale i dodavatelů gum.
Firma Cattle Comfort vyvinula jedinečný způsob pokrytí betonových roštů speciální gumou, při zachování stávající pevnosti, nosnosti a životnosti roštů s maximálním komfortem pro chovaná zvířata.

Doložená trvanlivost 1.000.000 nášlapů – 250.000 nášlapů odpovídá testovacím požadavkům DLG (Deutche Landwirtschafts-Gesellschaft) – ani po této zátěži nevykazuje krytí žádné poškození.

Nášlapná plocha hraje důležitou roli pro správný chov dobytka, pohodu zvířat a tím i hospodárnost. Kluzký a tvrdý povrch může mít kromě zranění při pádu, také za následek bolestivá onemocnění paznehtů s následným ochrnutím a poruchami pohybu. Za pomoci RispaSoft jsou tato nebezpečí značně redukována.

Další výhody:
 • RispaSoft zaručuje (podle testu DLG) hloubku protlaku paznehtu 2 mm. Tím je dosaženo maximální bezpečnosti nášlapu.
 • Při chovu krav a telat je díky tepelně izolačnímu účinku gumy zřetelně lepší přírůstek váhy.
 • Nosný okraj paznehtu je šetřen a je obrušován jen částečně a ne zcela, jako je tomu u pevných podlah. Tak je dosahováno vhodného rozložení tlaku, což podstatně přispívá ke snížení poškození paznehtu.
 • Vysoká kvalita gumy – výlučně nová guma – nerecyklovaná.
 • Velice dobrá elasticita při vysoké životnosti.
 • Vysoká odolnost proti oděru.
 • Lepší samočistící efekt z důvodu elasticity gumového povrchu.
 • Pevné spojení betonu a gumy a tím odpadají další náklady na dodatečné montážní práce.
 • Příčné nášlapy jsou přizpůsobeny délce kroku zvířat, následně je tím dosaženo pevného postoje.
 • Roštová podlaha může být vyrobena také jen z částečně pogumovaným povrchem.
 • Zaoblené okraje mají radius cca. 2 mm!
 • Šetří kopyta a klouby.
 • Odolnost proti UV záření a ozónu odpovídá DIN 53509-1 stupeň 0.
 • Snížené stárnutí vlivem okolního prostředí a povětrnostích vlivů – jsou tedy použitlené i venku.
 • Rezistentní vůči tukům a olejům v krmivech.
 

CELOPOGUMOVANÝ

Rošt celopogumovaný
 
 
Typ Délka (cm) Šířka (cm) Váha (kg/m²) Výška (cm) Uložení (cm) Počet příčných předělů
RS 210 210 58 275 17 12,5 1
RS 220 220 58 275 17 12,5 1
RS 230 230 58 275 17 12,5 2
RS 240 240 58 275 17 12,5 2
RS 250 250 58 275 17 12,5 2
RS 260 260 58 275 17 12,5 2
RS 270 270 58 275 17 12,5 2
RS 280 280 58 275 17 12,5 2
RS 290 290 58 275 17 12,5 2
RS 300 300 43 275 17 12,5 2
RS 310 310 43 312 19 12,5 3
RS 320 320 43 312 19 12,5 3
RS 330 330 43 312 19 12,5 3
RS 340 340 43 312 19 12,5 3
RS 350 350 43 312 19 12,5 3
RS 360 360 43 360 22 15 3
RS 370 370 43 360 22 15 3
RS 380 380 43 360 22 15 3
RS 390 390 43 360 22 15 3
RS 400 400 43 360 22 15 3

 
 

ČÁSTEČNĚ POGUMOVANÝ

Rošt částečně pogumovaný
 
Typ Délka roštu / Délka gumové plochy (cm) Šířka (cm) Váha (kg/m²) Výška (cm) Uložení (cm) Počet příčných předělů
RS 260/157 260/157 58 290 17 12,5 1
RS 270/172 270/172 58 290 17 12,5 1
RS 280/181 280/181 58 290 17 12,5 2
RS 290/180 290/180 58 290 17 12,5 2
RS 300/191 300/191 43 290 17 12,5 2
RS 310/222 310/222 43 325 19 12,5 2
RS 310/158 310/158 43 330 19 12,5 2
RS 320/232 320/232 43 325 19 12,5 2
RS 320/158 320/158 43 330 19 12,5 2
RS 330/242 330/242 43 325 19 12,5 2
RS 330/158 330/158 43 330 19 12,5 2
RS 340/252 340/252 43 325 19 12,5 3
RS 340/168 340/168 43 330 19 12,5 3
RS 350/253 350/253 43 325 19 12,5 3
RS 350/169 350/169 43 330 19 12,5 3
RS 360/255 360/255 43 370 22 15 3
RS 360/168 360/168 43 378 22 15 3
RS 370/267 370/267 43 370 22 15 3
RS 370/172 370/172 43 378 22 15 3
RS 380/276 380/276 43 370 22 15 3
RS 380/181 380/181 43 378 22 15 3
RS 390/288 390/288 43 370 22 15 3
RS 390/190 390/190 43 378 22 15 3
RS 400/286 400/284 43 370 22 15 3
RS 400/191 400/191 43 378 22 15 3


 
 


 
Výrobkem je firma CATTLE COMFORT GmbH.